عدس بسته بندی 900 گرمی آریاتس

قیمت مصرف کننده: ۱۰۰۰۰ تومان
قیمت: ۸۷۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۸۰۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۱۰ عدد
قیمت عمده: ۸۰۰۰ تومان
تعداد عمده: ۲۰ عدد
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت:56/11093