لپه بسته بندی 700 گرمی آریاتس

قیمت مصرف کننده: ۱۱۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۰۵۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۱۰۰۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۱۰ عدد
قیمت عمده: ۱۰۰۰۰ تومان
تعداد عمده: ۲۰ عدد
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت:56/11093