لوبیا قرمز بسته بندی 900 گرمی

قیمت مصرف کننده: ۱۳۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۱۱۰۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۱۰ عدد
قیمت عمده: ۱۱۰۰۰ تومان
تعداد عمده: ۲۰ عدد
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت:56/11093