اسپاگتی زر ماکارون 1/2

قیمت مصرف کننده: ۴۷۰۰ تومان
قیمت: ۴۵۵۰ تومان
قیمت کارتن: ۴۵۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۲۰ عدد
قیمت عمده: ۴۴۰۰ تومان
تعداد عمده: ۱۰۰ عدد
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت :56/17680