ماکارونی آشیانه ای سوپی 300گرمی زر

قیمت مصرف کننده: ۴۱۰۰ تومان
قیمت: ۴۰۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۳۹۵۰ تومان
تعداد در کارتن: ۱۰ عدد
قیمت عمده: ۳۹۰۰ تومان
تعداد عمده: ۲۰ عدد
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت :56/17988