ماکارونی آشیانه ای سوپی500گرمی زر

قیمت مصرف کننده: ۶۰۰۰ تومان
قیمت: ۵۹۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۵۸۵۰ تومان
تعداد در کارتن: ۱۰ عدد
قیمت عمده: ۵۸۰۰ تومان
تعداد عمده: ۲۰ عدد
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت :56/17988