رشته آش 400 گرمی زر

قیمت مصرف کننده: ۳۷۰۰ تومان
قیمت: ۳۵۹۰ تومان
قیمت کارتن: ۳۵۵۰ تومان
تعداد در کارتن: ۱۵ عدد
قیمت عمده: ۳۴۵۰ تومان
تعداد عمده: ۳۰ عدد
تعداد

 

کد تایید وزارت بهداشت:56/18272