چای کیسه ای فامیلا 25 عددی

قیمت مصرف کننده: ۵۶۰۰ تومان
قیمت: ۵۲۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۵۱۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۲۴ عدد
قیمت عمده: ۵۱۰۰ تومان
تعداد عمده: ۴۸ عدد
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت :1378/ظ/38