تخمه آفتابگردان آبلیمویی سنجابک

قیمت مصرف کننده: ۶۰۰۰ تومان
قیمت: ۵۸۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۵۶۵۰ تومان
تعداد در کارتن: ۱۴ عدد
قیمت عمده: ۵۶۵۰ تومان
تعداد عمده: ۲۸ عدد
تعداد

پولوس-سوپرمارکت آنلاین-poloos

کد تایید وزارت بهداشت:15/10572