تخمه آفتاب گردان فلفلی سنجابک

قیمت مصرف کننده: ۶۰۰۰ تومان
قیمت: ۵۸۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۵۶۵۰ تومان
تعداد در کارتن: ۸ عدد
قیمت عمده: ۵۶۵۰ تومان
تعداد عمده: ۱۶ عدد
تعداد

 

کد تایید وزارت بهداشت:15/10572